3D Pen Creativa

3D Pen Creativa radionica je za predškolsku djecu i djecu do 4. razreda osnovne škole. Služi kao uvod u učenje aditivnih tehnologija i 3D ispisa te potiče kreativnost polaznika.

Kroz radionicu djeca steču vještine korištenja alata i same 3D olovke na siguran način. Djecu se potiče na kreativno razmišljanje, samostalno savladavanje izazova i usavršavanje grafomotoričkih vještina. Svaki polaznik na raspolaganju ima jednu 3D olovku, kliješta, podlogu za rad i neograničene količine potrošnog materijala u različitim bojama. Sve što izrade polaznici nose kući.

Radionica 3D Pen Creativa traje 8 sati raspoređeno na 4 termina.